ἑπτάτευχος

ἑπτά-τευχος (sc. βίβλος), ,
A book in seven volumes, Sidon. Apoll.Ep.5.15.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • επτάτευχος — ἑπτάτευχος, ἡ (AM) (βίβλος) με επτά τεύχη, τόμους …   Dictionary of Greek

  • Heptateuch — (v. gr. ἑπτάτευχος: „Siebengefäß“) ist die Sammelbezeichnung für die ersten sieben Bücher des Alten Testaments: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua und Richter. In der hebräischen Bibel sind dies die geschichtlichen Bücher,… …   Deutsch Wikipedia

  • επτά — και εφτά (AM ἑπτά) (απόλ. αριθμ.) 1. ο αριθμός που αποτελείται από έξι συν μία μονάδες, ο μεταξύ τού έξι και τού οκτώ 2. χρησιμοποιείται για να δηλώσει απροσδιόριστο πλήθος, αμέτρητες φορές (α. «στό είπα εφτά φορές» β. «ὁ γὰρ ἑπτά ἀριθμός παρὰ τῇ …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.